Contact

Voor vragen ben ik
per mail het beste
bereikbaar.
Direct dezelfde
dag ontvangt u
antwoord

Studio

Irene Feenstra Fotografie
Verlengde Schrans 22b
8932 NN Leeuwarden

Mobiel: 06- 41997229
email: irenefeenstra@hotmail.com

Postadres:

Paulus Potterstraat 22b
8932KM Leeuwarden
KVK nummer: 01182158


Grotere kaart weergeven


Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Mocht u een foto willen gebruiken voor een bepaald doeleinde neem dan contact met mij op